Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Hervé Behaegel, Notaire

Villalaan - Avenue des Villas 46
1060 Brussel
Tel. (02) 537.10.25
Fax. (02) 537.84.62

BV
BTW BE 0823632740
RPR Brussel
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

27 januari 2022

Erfenissen kunnen een familie dichter bij elkaar brengen, maar een erfenis kan ook een bron van conflict zijn tussen erfgenamen. Misverstanden en discussies over het verleden duiken plots op. Verwijten worden naar elkaars hoofd geslingerd. Notarissen maken het vaak genoeg mee. Sinds 2018 hebben ouders en kinderen de mogelijkheid om een erfovereenkomst te sluiten. Juist met de bedoeling toekomstige ruzies te vermijden. Wij geven je 6 redenen om zo’n overeenkomst te overwegen.

1. Latere discussies worden vermeden

 De ene mocht studeren in het buitenland. De andere heeft jarenlang geen crèche moeten betalen omdat de ouders voor het kindje zorgden. Sommige ouders hebben de handen uit de mouwen gestoken bij het verbouwen van de woning van één van hun kinderen…

De voordelen die een kind tijdens zijn leven krijgt, kunnen plots het onderwerp van discussie worden wanneer de ouders overleden zijn.

De familiepact of de ‘globale erfovereenkomst’ voorkomt deze problemen. Bij een familiepact worden alle schenkingen en verkregen voordelen met elkaar vergeleken. Geen geheimen, geen gissingen, geen veronderstellingen. De ouders gaan met al hun erfgenamen, in alle transparantie, op zoek naar een evenwicht tussen hen. Bij een familiepact bekijken de ouders wie wat het gekregen én wie nog iets moet krijgen. Ofwel via de erfovereenkomst zelf, ofwel later.

2. Gemoedsrust voor de schenkende ouder(s)

Niet iedereen vertrekt met dezelfde kansen in het leven. Niet alle kinderen komen overeen. En wat met stiefkinderen? Ouders willen het liefst goed doen voor iedereen. Ook hier komt de erfovereenkomst aan deze verzuchting tegemoet. Met een ‘punctuele erfovereenkomst’ kan een broer of zus formeel aanvaarden dat zijn ‘erfrechtelijke reserve’ aangetast wordt. Zo wordt discussie vermeden als een ouder een belangrijker deel van zijn vermogen wil schenken aan een zorgbehoevende kind (bijvoorbeeld). De punctuele erfovereenkomsten zijn overeenkomsten die het voor toekomstige erfgenamen mogelijk maken bepaalde afspraken te maken of beslissingen te nemen over zeer specifieke aspecten van een schenking of een erfenis. Iedereen rond de tafel verzamelen, is hier niet nodig.

Met een familiepact kunnen ouders ook hun stiefkinderen (of sommige ervan) betrekken. Stiefkinderen krijgen dankzij de erfovereenkomst meer zekerheid over hun schenkingen. Door de ondertekening van de overeenkomst door de kinderen, wordt het gevaar dat kinderen discussiëren over de schenking(en) aan stiefkinderen uitgeschakeld. Iedereen weet op voorhand waar hij of zij aan toe is.

3. Omdat het rechtszeker is

 Een erfovereenkomst is bindend. Er is geen weg terug. Dat is mogelijks een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds verplicht het partijen ertoe om een weloverwogen keuze te maken, anderzijds betekent een erfovereenkomst voor ouders de zekerheid dat alles geregeld is. Zoals zij dat voor ogen hadden.

4. Om de waarde van een schenking ‘vast te klikken’

De waarde van een schenking kan serieus schommelen met de jaren. Dat heeft een invloed op de erfenis van de kinderen. Om bepaalde oneerlijke toestanden te vermijden als gevolg van een schenking die plots enorm in waarde is gestegen of gedaald, laat de wet toe om de waarde van de schenking ‘vast te pinnen’. Dat gebeurt eveneens via een punctuele erfovereenkomst.

5. Omdat je kleinkinderen mee in het verhaal kan betrekken

 Grootouders die hun kleinkinderen willen bevoordelen moeten rekening houden met wat hun eigen kinderen minimaal moeten krijgen volgens de wet. De kinderen zijn immers beschermde erfgenamen. Kleinkinderen zijn dat niet (zolang hun ouder leeft tenminste).  Indien grootouders aan hun kleinkinderen willen schenken, kunnen ze dat maar doen ten belope van het ‘beschikbaar’ deel (de helft van de nalatenschap).

Met een familiepact kan ieder kind toestaan dat zijn eigen kinderen (kleinkinderen van de schenking), in zijn plaats worden toebedeeld. Dat noemt men een generatiesprong. De regel geldt dan wel voor alle eigen kinderen. Het evenwicht tussen de erfgenamen wordt in zo’n dan geval beoordeeld met inachtneming van de volgende generatie. Het groot voordeel van zo’n generatiesprong aan de hand van een erfovereenkomst is dat men zal ‘doen alsof’ het kleinkind heeft verkregen van zijn ouder (niet van zijn schenkende grootouder). Waarom is dit een goeie zaak? Omdat de grootouder zijn beschikbaar deel kan gebruiken voor andere schenkingen.

6. Omdat je geniet van de begeleiding van de notaris

 Een erfovereenkomst sluiten heeft grote gevolgen voor het vermogen van de partijen. Het is noodzakelijk dat partijen bij het opstellen van een erfovereenkomst rekening houden met deze gevolgen. Men neemt immers belangrijke beslissingen op basis van hoe de zaken en de relaties tussen familieleden er op dat moment uitzien. Niemand weet natuurlijk hoe verstandhoudingen tussen ouders en kinderen zullen evolueren…

Het is dan ook cruciaal dat de familieleden de gevolgen van hun beslissingen goed begrijpen en inschatten. Om dit te waarborgen voorziet de nieuwe wet in de verplichte tussenkomst van de notaris. De notaris is een neutrale, onpartijdige derde die de partijen moet informeren en adviseren over de gevolgen van hun keuzes. Bovendien heeft iedere partij de mogelijkheid om een individueel onderhoud te vragen met de notaris. Kwestie van helemaal de gevolgen te begrijpen. Er gelden ook strenge formaliteiten. Een voorbeeld van zo’n formaliteit is de wachttermijn; partijen krijgen eerst een ontwerp van de erfovereenkomst en pas na één maand mogen ze de erfovereenkomst ondertekenen. Deze termijn laat de ouders en kinderen toe om op doordachte en serene wijze afspraken te maken.

Bron: Fednot

18 januari 2022

Sinds 2021 kan je als eigenaar van een woning het ‘renteloze renovatiekrediet’ aanvragen. Een speciaal krediet voor wie een woning koopt met een slechte energieprestatie en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert. Zo’n krediet vraag je aan bij het verwerven van je woning, wanneer je ook je hypothecair krediet regelt.

Wie kan zo’n krediet aanvragen?

  • Je koopt een huis of appartement in volle eigendom met een slechte energieprestatie. De regeling geldt voor wie sinds 2021 een woning koopt.

  • Je koopt je woning met een hypothecair krediet. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.

  • De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

  • De woning heeft een ondermaatse energieprestatie en je zal die grondig renoveren (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).

  • Je bewijst de energieprestatie van de woning voor en na de renovatie aan de hand van het EPC-label. Dat is een lettercode op je energieprestatiecertificaat. Let op, hiervoor heb je een energieprestatiecertificaat nodig die opgesteld is na 2019!

  • De woning heeft bij de verkoop een EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen. Gaat het om een appartement? Dan moet er sprake zijn van een EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.

Hoe vraag je zo’n krediet aan?

Je kan zo’n krediet aanvragen bij verschillende kredietverstrekkers en sociale kredietmaatschappijen. De volledige lijst kan je hier terugvinden. Het renovatiekrediet loopt maximaal 20 jaar.

In de praktijk krijg je een rentesubsidie: je betaalt de rente op je krediet, maar één keer per jaar krijg je de volledig betaalde rente van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) terug. Dit komt dus neer op een renteloos krediet, maar dan wel in de vorm van een terugbetaling. Deze subsidie zorgt voor een fikse besparing. Op de site van Energiesparen.be kan je uitrekenen hoeveel je bespaart.

Je kan maximaal 60.000 euro ontlenen, maar hoeveel jij als koper precies kan ontlenen hangt af van je renovatieplannen. De bank zal kijken naar het oorspronkelijke EPC-label en het vooropgestelde EPC-label. Hoe ambitieuzer je renovatieplannen, hoe meer je kan ontlenen.

Meer informatie kan je terugvinden op de site van Energiesparen.be

Bron: Fednot

17 januari 2022

Dankzij Biddit, een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot), hoeven kandidaat-kopers zich niet meer te verplaatsen naar een verkoopzaal om biedingen uit te brengen op een woning. Biddit valt erg in de smaak bij kopers en verkopers van vastgoed. Het aantal verkopen stijgt jaar na jaar.

7.280 verkopen in 2021
Tot nu toe werden er al 17.274 panden via Biddit te koop aangeboden. In het afgelopen jaar ging het vooral om woonhuizen (58,5%), maar ook om gronden (24,4%) en appartementen (13,3%).
Biddit werd in 2018 gelanceerd en was toen goed voor 580 verkopen. Het platform groeit jaar na jaar: in 2019 ging het om 3.964 verkopen, in 2020 om 5.332 verkopen.
Jan Sap, directeur-generaal van Fednot: “Het afgelopen jaar waren er 7.280 verkopen. De groei geeft aan dat Biddit steeds meer gesmaakt wordt door kopers en verkopers van vastgoed. Ook in coronatijden is Biddit een bijzonder gebruiksvriendelijk platform waar duidelijk nood aan is. In 2021 waren er per verkoop gemiddeld 9 bieders die samen gemiddeld 60 biedingen uitbrachten.”

Elk bod is bindend!
De online verkoop is bijzonder transparant: elk bod dat wordt uitgebracht is zichtbaar voor iedereen die Biddit.be bezoekt. Je kan uiteraard niet achterhalen wie de andere bieders zijn. Potentiële kopers kunnen in alle discretie op een of meerdere panden bieden, zonder dat de verkoper en de andere bieders hun identiteit kennen. Enkel de notaris die de verkoop organiseert, weet wie biedt. De verkoper kan er dan weer op rekenen dat de biedingen niet vrijblijvend zijn: elk bod is immers bindend.
Jan Sap: “Wie biedt moet er dus wel zeker van zijn dat hij de geboden prijs kan betalen. Vooraf aankloppen bij banken om zich te informeren over een lening, is een absolute must.”

Wat zijn de voordelen voor de koper?
Bieden kan in alle rust via een laptop, tablet of smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt. Het ganse biedingsproces gebeurt onder begeleiding van een notaris. De voorwaarden van elke verkoop staan op Biddit.be, maar uiteraard kunnen kopers voor bijkomende info steeds terecht bij het notariskantoor dat de verkoop organiseert.
Een woning kopen via Biddit verloopt snel: er moet geen compromis worden getekend en de koper hoeft geen drie tot vier maanden te wachten vooraleer hij de notariële koopakte kan tekenen. De koper kan het verkochte pand betrekken van zodra hij de prijs heeft betaald, binnen de 6 weken na de toewijzing.
Naast de prijs, weet de koper op voorhand welke  kosten hij moet betalen. Het gaat om een degressief percentage en dus afhankelijk van de geboden prijs. Een groot deel van die kosten zijn de registratierechten en andere belastingen.

Wat zijn de voordelen voor de verkoper?
De verkoper kan er vanop aan dat hij voor de woning een prijs krijgt die marktconform is. De verkoper is niet verplicht om de woning te verkopen als hij niet de gewenste prijs voor zijn pand krijgt. Hij kan vooraf met de notaris afspreken onder welke minimumprijs de notaris niet mag toewijzen. De notaris bespreekt ook met de verkoper wat de startprijs (de zogenaamde “instelprijs”) bij de biedingen zal zijn.
De verkoper betaalt aan de notaris de kosten van de tekoopstelling. Die kosten zijn afhankelijk van hoeveel publiciteit de verkoper wil laten voeren en hoeveel bezoekdagen hij wenst.  

Bron: Fednot

 

Hervé Behaegel, Notaire

Villalaan - Avenue des Villas 46
1060 Brussel
Tel. (02) 537.10.25
Fax. (02) 537.84.62

 

Verlofperiodes